Asbest offerte

Asbest offerte aanvragen

Vergelijk altijd een asbest offerte op 123asbest.nl voordat u koopt of een afspraak inboekt. Wij helpen u hier graag een handje bij door gebruik te maken van de vrijblijvende offerteaanvraag. Sanering, inventarisatie of monstername.

Wij hebben alvast voor u gekeken of de bedrijven gecertificeerd zijn en of deze zijn aangesloten bij het Landelijk Asbestvolgsysteem. Dit zijn belangrijke punten voor het aanvragen van subsidies.

U heeft de asbest doe het zelf test uitgevoerd en uit het analyse rapport blijkt dat er geen asbest is aangetroffen.

Gefeliciteerd! U heeft uzelf veel geld bespaard op een eventuele sanering en een asbestinventarisatierapport.

Soms is er wel asbest aanwezig in een gebouw, maar is de situatie niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan kan het blijven zitten. Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de situatie ook in de toekomst veilig is.

U heeft de asbest doe-het-zelf test uitgevoerd en uit het analyserapport blijkt dat het asbest betreft.

Vervolgstap 1 is een asbestinventarisatierapport. Dit rapport is nodig voor een sanering, sloopmelding, omgevingsvergunning en renovatie/sloopwerkzaamheden van gebouwen van voor het jaar 1994.

Stap 2 is saneren. Dan is het belangrijk een gecertificeerd asbestbedrijf vinden.